Fond solidarnosti

Fond solidarnosti

Člankom 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obrazovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za sprovođenje obveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima/županijama, za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Time je osigurano financiranje liječenja najtežih oboljenja za sve osigurane osobe u Federaciji BiH pod istim uvijetima, bez obzira na županijsku pripadnost pacijenata i financijsku moć kantonalnih/županijkih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se osiguravaju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i dijelom iz sredstava Proračuna Federacije BiH putem transfera Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalni fond solidarnosti je počeo sa radom 01.07.2002. godine.

Iz sredstava Fonda solidarnosti financiraju se:

  • Struktura usluga transplantologije 

Struktura usluga transplantologije, 23.05.2019

 

  • Liječenje povratnika u Republiku Srpsku

Odlučivanje o davanju suglasnosti za liječenje na teret sredstava Fonda solidarnosti je u nadležnosti kantonalnih/županijskih povjerenstava koje se nalaze u svim kantonima/županijama. Za jedan broj oboljenja osnovane su  Stručna lječnička povjerenstva za specifična oboljenja sa posebnim režimom izdavanja suglasnosti čiji je sastav temeljen prema vrsti oboljenja.  Članovi povjerenstava su vodeći stručnjaci u svojoj oblasti i dolaze iz svih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine. 

Povjerenstva fonda solidarnosti

 

  • Kantonalna/Županijska povjerenstva              

Posavska županija                 

Tuzlanski kanton                

Zeničko-dobojski kanton                

Bosansko-podrinjski kanton                     

Srednjo-bosanski kanton/županija                

Hercegovačko- neretvanski kanton/županija            

Zapadno-hercegovačka županija                  

Kanton/Županija 10                 

Unsko-sanski kanton                      

Kanton Sarajevo                     

  

  • Povjerenstva za liječenje po posebnom režimu propisivanja

Povjerenstvo za liječenje oboljelih od multiple skleroze

Povjerenstvo za liječenje imunosupresivima

Povjerenstvo za ugradnju kohlearnog implantata kod djece

Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za liječenje oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma pluća,

Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja citostatika sa posebnim režimom propisivanja za ostala onkološka oboljenja,

Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijeka aflibercept u tretmanu dijabetičkog makularnog edema,

Povjerenstvo za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova za liječenje metastatskog melanoma,

Hematološko povjerenstvo

Povjerenstvo za liječenje oboljelih od Chronove bolesti i Hepatitisa B i C

           

 

  •  Povjerenstva za upućivanje osiguranih osoba za liječenje u inozemstvo:

Povjerenstvo za urođene srčane mane kod djece koje se mogu liječiti operativnim putem;

Povjerenstvo za oboljenja iz dječije onkologije;

Povjerenstvo za neurokirurška oboljenja djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti neurokiruškom operacijom gama nožem;

Povjerenstvo za embolizaciju, stentiranje i koilovanje krvnih žila;

Povjerenstvo za novotvorine oka djece i odraslih;

Povjerenstvo za ekstenzivne opekotine preko 60 %;

Povjerenstvo za oboljenja jetre, pankreasa, srca za djecu i odrasle;

Povjerenstvo za oboljenja rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantiranjem;

Povjerenstvo za oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca, rožnice kod djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti transplantiranjem;

Povjerenstvo za oboljenja kod odraslih koja zahtijevaju transplantiranje koštane srži;

Povjerenstvo za elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija sa eventualnom radiofrekventnom ablacijom;

Povjerenstvo za oboljenja kod djece izuzetno rijetkih patologija, odnosno oboljenja sa niskom incidencom (jedan od milion stanovnika), ukoliko se radi o jedinoj bolesti, odnosno ukoliko bi liječenje u inozemstvu dovelo do potpunog izlječenja;

 

Povjerenstvo za rješavanje po žalbama na rješenja o upućivanju osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo

    

Zdravstvene ustanove 

  • Pregled zdravstvenih ustanova koje su za Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja sklopile ugovor o liječenju na teret fonda solidarnosti.

     Pregled ustanova sa kontakt telefonima

 

Drugi članci iz kategorije Dokumenti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja