Cijena testiranja na Covid-19 PCR  metodom

Cijena testiranja na Covid-19 PCR metodom

Na osnovu člana 104. stav 1. alineja  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstveenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH („ Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/05),  na  sjednici održanoj 14.08.2020. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je O d l u k u  o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, komercijalna cijena testiranja na Covid-19 PCR  metodom iznosi 140 konvertibilnih maraka

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 15.08.2020. godine.

Drugi članci iz kategorije Aktuelnosti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja