• image

  OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE

  Obavještavaju se osiguranici, da  se za sve informacije vezano za  način i postupak  ostvarivanja prava na liječenje u inozemstvu, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inozemstvo (“Službene novine Federacije BiH br: 93/13, 102/15, 16/19, 22/19),  kao i informacije u kojoj fazi rješavanja se nalazi njihov predmet, mogu dobiti svakim radnim danom u vremenu od 11h -15h  pozivom na broj telefona  Zav...

  Čitaj više
 • image

  Cijena testiranja na Covid-19

  Na osnovu člana 104. stav 1. alineja Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/05), na sjednici održanoj 30.03.2021. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH. Komercijalna...

  Čitaj više
 • image

  Novi lijek povodom Svjetskog dana multiple skleroze

  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH unatoč posljedicama pandemije korona virusa i smanjenim sredstvima od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje što čini 80% sredstava potrebnih za financiranje usluga i lijekova iz nadležnosti Fonda solidarnosti će nastojati da i dalje osigurava kontinuitet u liječenju pacijenata svim lijekovima sa liste, a samim tim i lijekovima za liječenje multiple skleroze, kako lijekovima prve linije tako i inovativnim lijekovima dokazane kliničke...

  Čitaj više
 • image

  INFORMACIJA- lijekovi koji se koriste nakon transplantacije organa

  ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE     INFORMACIJA U cilju omogućavanja korištenja lijekova koji se koriste nakon transplantacije organa u imunosupresivnoj terapiji, po preporuci nadležnog liječnika specijaliste s radnim iskustvom, što podrazumjeva i mogućnost da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, odnosno da se ne uvodi zamjenska terapija, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reo...

  Čitaj više
 • image

  PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

  Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te Privredna / gospodarska Komora Federacije BiH koordinirano su poduzimale određene aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti, na iniciranju mjera za rasterećenje gospodarstva i poslodavaca.   U tom cilju, a radi lakšeg poslovanja i bolje konkurentnosti naši...

  Čitaj više

Izdvojeni članci


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja

Izdvojeni dokumenti

Svi dokumenti